LA MIGRACIÓ

La globalització és una de les principals causes dels fenòmens migratoris

La característica més destacada de la població és el seu dinamisme: la natalitat, la mortalitat i les migracions han influït en la seva evolució al llarg de la història.
Però en els últims anys, el fenomen de les migracions és el factor més decisiu.
La raó dels fenòmens migratoris deriva de les desigualtats que hi ha entre els països del món o dins d’un mateix país.

Les causes dels desplaçaments

Les migracions tenen l’origen en dos tipus de factors:

  • Factors d’expulsió. El nombre més gran de desplaçaments  s’origina per motius econòmics i la resta emigra per motius polítics, catàstrofes mediambientals o per motius socioculturals.
  • Factors d’atracció. Són diversos: saber que en determinats països hi ha feina abundant i que el nivell de vida és elevat atreu molts migrants.