IMMIGRANTS

Persones-immigrants

La immigració és un moviment de població, que es produeix quan un grup de persones arriba a un altre país per establir-se en ell

 • La immigració se sol donar quan les persones busquen millorar la seva qualitat de vida, per això busquen un altre país que els brindi la seguretat i les oportunitats que al seu país d’origen no troben.

• Així mateix, la immigració pot donar-se de manera temporal o permanent. És temporal quan una persona arriba a un altre país per exemple per a estudiar, al moment de concloure el període d’estudi retorna al seu país d’origen.

• Mentre que la immigració permanent es produeix quan les persones ingressen a un altre país amb el propòsit de quedar-se a viure en aquest lloc, ja sigui buscant millors oportunitats de treball o condicions favorables que no troben al país en el qual resideixen.

• És el contrari de l’emigració. Emigrant és el que es va, immigrant és el que ve. És a dir, si vivim a l’Argentina un immigrant podria ser una persona que ve d’Espanya. Per part seva, un emigrant és una persona Argentina que se’n va a Catalunya.

• Seguint l’exemple anterior, des del punt de vista d’Espanya és el contrari. És a dir, l’emigrant argentí és un immigrant per a Espanya. I a l’inrevés, l’immigrant espanyol en argentina és un emigrant per a Catalunya.

Tipus d'immigració

Els dos tipus principals d’immigració són:

IL·LEGAL

En efecte, la immigració il·legal es produeix quan les persones es mobilitzen sense complir amb els requeriments de tipus legal exigits pel país al qual arriben.

• D’altra banda, els moviments d’immigració il·legal generen que les persones immigrants es converteixin en il·legals o indocumentats el que els dificulta la seva permanència al país de destinació.

• A més, als immigrants il·legals se’ls complica més poder estudiar o trobar una bona feina, precisament perquè no compten amb els documents que es requereixen i per això viuen en una situació irregular.

• Lamentablement la major quantitat de moviments d’immigració es produeix de manera il·legal, per això les condicions de vida d’aquestes persones són molt complicades.

LEGAL
• Al contrari, la immigració legal mobilitza persones que reuneixen tots els permisos i documentació que exigeix el país al qual arriben, per això les seves possibilitats per a gaudir dels beneficis que ofereix el país de destinació són molt altes.
• Independentment si la immigració és legal o il·legal, les persones enfronten dificultats de tipus cultural, perquè s’han d’adaptar a altres costums, altres valors i a vegades a haver d’aprendre un altre idioma. El que igualment complica la seva adaptació a una nova forma de vida.

Factors que provoquen els processos d'immigració

Els dos factors principals que poden provocar aquests moviments migratoris són:
ECONÒMICS

• Sobretot, el factor econòmic és una de les causes més comunes que generen que les persones es mobilitzin a un altre país per a trobar sobretot millors oportunitats laborals i obtenir una millor qualitat de vida.

• De la mateixa manera, la immigració produïda per raons econòmiques afecta més a les persones joves que actuen motivats per aconseguir un millor futur, tant per a ells i per a les seves famílies.

POLÍTICS

• No obstant això, el factor polític també motiva els moviments d’immigració. Es produeix quan les persones són atretes a un altre país on es viu una plena i autèntica democràcia.

• Igualment, les persones busquen un país on els seus drets fonamentals siguin respectats i on es visqui un veritable Estat de Dret. Atès que troba solidesa de tipus institucional.