EMIGRANTS

Què és un emigrant?

Un emigrant és una persona que deixa el seu país o lloc d’origen per establir-se en un altre país o regió, especialment per causes econòmiques o socials.
Els emigrants es classifiquen amb criteris diversos:
  • Per la seva formació: poden ser qualificats (amb estudis) o sense formació.
  • Per la seva situació laboral o política: poden ser legalitzats (amb residència autoritzada), refugiats (que fugen de les guerres o de la intolerància) i indocumentats o sense papers (que no tenen permisos legals per emigrar).
  • L’àmbit de desplaçament: nacionals (emigren dins del mateix país) o internacionals (travessen les fronteres i es desplacen entre estats).

Efectes de l'emigració

L’emigració pot provocar efectes positius i negatius per al seu país d’origen.
EFECTES POSITIUS DE L’EMIGRACIÓ:

1. Reducció de conflictes socials, econòmics i polítics.

  • Un dels conflictes que es redueix quan gran part de la població econòmicament activa decideix emigrar, és que es genera un menor nivell de competència interna; ja que les persones que es queden dins del país poden arribar a tenir millors oportunitats laborals.

 

2. Disminueix el nivell de desocupació.
  • La mà d’obra interna pot optar a una millor remuneració laboral, ja que, si la mà d’obra es torna relativament més escassa, el nivell de salari augmenta.
     

EFECTES NEGATIUS DE L’EMIGRACIÓ:

1. Fuga de cervells.

  • La fuga de cervells es produeix quan les persones professionals o amb talent d’un país migren La fuga de cervells normalment succeeix des de països subdesenvolupats fins a països desenvolupats, on hi ha millors condicions de vida.

 

2. Pèrdua de població activa.
  • La majoria de les persones que emigren són persones que tenen feina, intentant trobar una millor feina a un altre país.