Immigrants i emigrants

“La gent es pensa que la migració
és allò que fan les papallones, els ocells, ....”

Però el que la gent ignora és la migració humana.

QUAN DIEM EMIGRANT

Emigrant és aquell que abandona el país del qual és originari per a establir-se en un nou a l’estranger. El terme s’aplica tant a persones com a animals i espècies vegetals que es desplacen d’un lloc a un altre buscant millors condicions de vida. L’emigrant, així, és aquell que se’n va del seu lloc d’origen.

QUAN DIEM IMMIGRANT

Immigrant és aquell que arriba a un país diferent d’aquell del qual és originari amb l’objectiu de radicar-se en ell. És també aplicable el terme a animals i plantes assentades en un territori diferent d’aquell al qual pertanyen. L’immigrant, com a tal, és aquell que arriba a un lloc nou.

QUAN DIEM MIGRANT

Migrant és la persona que es trasllada des del lloc en el que habita cap a un altre, diferent del primer. En aquest sentit, el concepte de migració conté la idea del desplaçament d’un lloc a un altre.

Aquí teniu un dibuix d’immigrants i emigrants:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons